Förstudie / Behovsinventering

Som partner till WiMats kan du alltid utgå från att allt fungerar som det ska. Vi inleder med att inventera era behov. Tillsammans med våra erfarna tekniker kommer vi att skapa en lösning som passar er verksamhet och möter era verksamhetsbehov både nu och i framtiden.

Din vision
Vi börjar med din vision och dina behov. Hur ser det ut idag och vad har ni för planer? Ditt företag kan alltid inleda en dialog med WiMats utan några förväntningar eller förbindelser.
Förstudie

Nästa steg faller på oss. Någon av våra projektledare arbetar ihop ett förslag baserat på dina behov, erfarenhet och samarbete.  

Alternativ

Vi har nu ett eller flera alternativ som passar inom din budget. Vi presenterar alternativ och lösningar. 

Offert

Med hjälp av våra flexibla avtal hittar vi en avtalsform som passar ditt företag, med exempelvis installation och service. 

Service / Support

Vi sätter upp en rutin för ordinarie service, utbyte av förbrukningsartiklar och hittar en supportmodell som passar ditt företag.